Съдия изнесе лекция пред ученици от Варненска търговска гимназия

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
В изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, днес съдия Таня Димитрова от Административен съд – Варна изнесе открит урок във виртуалната класна стая на учениците от 11 „в“ клас от ВТГ „Г. С. Раковски“.
Със структурата на съдебната система и видовете съдилища, с идеята за разделението на властите, разпределянето на функциите и задачите и постигането на баланс между трите власти в РБългария – изпълнителна, законодателна и съдебна, запозна учениците магистрата.
В своето изложение съдия Димитрова постави акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год. „Трябва да знаете, че през годините РБългария има 4 Конституции“ – подчерта съдия Таня Димитрова. В своето изложение съдията запозна учениците с функцията на следствените органи, прокуратурата и съда; с видовете процесуални кодекси – ГПК, АПК и НПК; както и с видовете дела, които разглеждат съдилищата.
Като практически пример за разделение на властите съдия Таня Димитрова представи казус, в който разясни на достъпен език за младите хора, как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; как на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; как на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдията постави акцент на това, какво очаква младите хора като рестриктивни мерки и глоби, ако си позволят да управляват МПС, без да имат свидетелство за управление или с превишена скорост.
(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close