Студенти по “Еразъм+” от Полша избраха Варненския свободен университет за обучението си през летния семестър

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ посрещна осем студенти от Полша и Турция за обучение през летния семестър на академичната 2023 – 2024 г. по Програма „Еразъм+“. Те се запознаха с университета, преподавателите и програмата за летния семестър.
Чуждестранните гости ще се обучават в специалностите „Национална сигурност“, „Международен бизнес“ и „Изкуства“. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна, предаде TheSite24.

През тази година ВСУ не само е посрещнал чуждестранни „Еразъм+“-студенти, но е изпратил значителен брой във водещи университети в Европа. Негови възпитаници се обучават през летния семестър в Universidade de Coruna, Obuda University и Sakarya University, съответно в областта на правото, графичния дизайн и националната сигурност.

През последните четири години близо 80 студенти на ВСУ са реализирали изходящи мобилности в Полша, Испания, Италия, Франция, Нидерландия, Португалия, Германия, Белгия, Кипър и Турция. Над 70 преподаватели са представили лекции във водещи университети в Европа, а 55 преподаватели от Румъния, Полша, Турция, Латвия, Словакия, Италия, Литва, Русия и Украйна са споделили научните си знания със студентите от ВСУ.

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура присъди Еразъм Харта за висше образование на ВСУ „Черноризец Храбър“ за целия период на действие на програма „Еразъм+“ от 2021 до 2027 г.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close