Студенти от ИУ участваха в обучение на тема „Модел за управление на риска“ в НАП Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Студенти от 3 и 4 курс от катедра „Счетоводна отчетност“, специалност „Счетоводство и одит“ при Икономически университет – Варна посетиха НАП в морската столица, за да присъстват на лекция на тема „Модел за управление на риска“. В обучението участие взе директорът на ТД на НАП Варна Властиана Николова.

Лекцията се реализира по инициатива на Министерство на финансите (МФ), Института на вътрешните одитори в България и Икономически университет – Варна, със съдействието на НАП Варна. В началото на лекцията, Огнян Тодоров, директор дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ отбеляза, че е важно за студентите по достъпен начин да се запознаят с функциите на НАП и да получат практически знания за данъчната и осигурителна система в България. Една от целите на обучението беше участниците да придобият практически опит и знания в областта на управлението на риска. Директорът на териториалната дирекция на приходната агенция в морската столица Властиана Николова разясни на студентите как НАП прилага „Модел за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство“ като основен инструмент.

По темите, свързани с дейностите по „Контрол“, „Селекция“ и „Проверки“, опит и знания споделиха Донка Иванова, директор дирекция „Контрол“ и Виолета Чолакова, началник отдел „Селекция“ в НАП. Те запознаха студентите с начините на работа и основните акценти в данъчната политика.

Донка Иванова разясни фазите по идентифициране на рисковете, анализ на рисковете, приоритизиране на рисковете, третиране на рисковете, оценка на ефекта от

третирането и на актуалните характеристики на рисковете, които процесът по управление на рисковете включва.

От позицията си на сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, Огнян Тодоров разказа повече за вътрешния одит, като част от системата за вътрешен контрол в организацията и как той се прилага в публичния сектор.

Снимката е илюстративна

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close