Студенти от Випуск 2023 на Морско училище получиха дипломите си

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

На 14 декември 2023 г. в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха раздадени дипломите на студентите – редовна и задочна форма на обучение, с образователно-квалификационна степен „бакалвър“, успешно завършили курса на обучение по специалностите „Корабоводене“, „Експлоатация на флота и пристанищата“, „Логистика“, „Мениджмънт на водния транспорт“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационнни и комуникационни технологии“.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close