Стартира проектът “Подкрепа на младите предприемачи в града на знанието”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

От 07 юли до 15 октомври 2021г. във Варна се организират безплатни програми за младежи от 15 до 29 години. Проектът “Подкрепа на младите предприемачи в града на знанието“ се реализира от Асоциация “Образование, иновации, развитие“ с финансовата подкрепа на Дирекция “Образование и младежки дейности“, Младежки проекти – 2021”, Община Варна.

Основната цел е насочване на младежката енергия към усвояване на нови знания и умения. Предвидени са програми по лидерство; мениджмънт; дигитална култура, фирмена психология, създаване и управление на фирма и др.

Ще се проведат интерактивни игри, лекционни и практически занимания. Предвидени са и уроци на открито с посещения в утвърдени фирми, срещи с работодатели от  различни сектори в гр. Варна.

Ще им бъде предоставена възможност и да споделят своите идеи и виждания за развитието на младите хора пред обществеността, чрез участие в кръгла маса и публични обсъждания.

Очакваните резултати са:

-Оказана обучителна и мотивационна подкрепа на 40 младежи и девойки по предприемачество и лидерство.

-Усвояване на качествено нови знания и умения по предприемачество и лидерство от 20 младежи и девойки, овладяване на положителния бизнес опит на 20 варненски млади предприемачи и популяризиране на предприемачеството сред младите мотивация за старт в частен бизнес във Варна и България.

-Проект “Подкрепа на младите предприемачи в града на знанието” съответства с целите на Програма “Младежки дейности“ на Община Варна, а именно – реализиране на младежки проекти и дейности на територията на общността, с приоритетна насоченост в сферата на младежкото предприемачество, което пряко води до повишаване на трудовата заетост, реализирането на доходи, намаляване на бедността и реализацията на младите хора тук в Родината. Осъществяването на тази младежка инициатива поражда повече младежки активности, нови връзки и взаимодействия с бизнеса на Варна.

-Ще се повишат както знанията и уменията, така и самочувствието, ще се открои  приноса на младите за развитието на Варна, като град на знанието и дигитална среда за бизнеса на младите.

-Създаване на открити трибуни и свободни пространства – школи за споделяне на идеи, обмен на иновации и осъществяването и реализирането им в общността;

-Подкрепяне на създадената местна инициатива “Варна-град на знанието” и  осигуряване на  устойчиви връзки между всички заинтересовани страни в общността, които чрез съвместни действия са поели ангажимента да ребрандират града, като го трансформират в модерен, зелен и високотехнологичен в областта на транспорта, туризма, медицината, ИТ и морската индустрия.

Всички дейности по проекта са безплатни за включилите се.

Крайният срок за кандидатстване  е 31 юли.

Адрес: гр. Варна, ул. “Кавала“ 1-А, ет.1, тел. 052/600 137;

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close