Районен съд – Варна и Хуманитарна гимназия финализираха интересен проект

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Районен съд – Варна и Хуманитарна гимназия организираха заключителна среща за  финализиране на провежданата образователна програма и практика за ученици от паралелка „Съдебна администрация“

 Поредица от посещения в рамките на образователната програма на ВСС и МОН “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, както и практически занятия във Варненския районен съд имаха през втория учебен срок десетокласници от паралелката „Съдебна администрация“ на Средното училище по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“. Девет десетокласници, включително през периода на пролетна  ваканция, бяха разпределени чрез жребий по работни места в отделните служби от специализираната и обща администрация на съда и провеждаха задължителен практически стаж. Практиката им осигури възможност да се запознаят на място с ежедневната работа и отговорности на деловодители, архивари, съдебни секретари,  да разговарят на правна тематика с магистрати, както и да добият преки впечатления от използваните в съдилищата информационни системи и програмни продукти. С любопитство и притеснение първоначално, а после и със значително повече увереност, стажантите формираха работни екипи с действащите служители, за да могат да подготвят самостоятелна мултимедийна презентация, с която пред съучениците си и пред деветокласници от следващия випуск да представят особеностите на професията „съдебен служител“.

Представената на заключителната среща в актовата зала на гимназията презентация бе своеобразно обобщение на наученото през годината и действително предизвика интереса на публика и гости. Съдия Ралица Райкова и съдебният администратор на Районен съд – Варна Деляна Янкова  връчиха удостоверения за успешното представяне на участниците и им подариха сувенири за спомен – чаши със снимка от работните им места в съда. В кулминация на срещата се превърна практическата  демонстрация на бързопис под диктовка на съдия, направена от четирима съдебни секретари на Варненския районен съд, с отправеното предизвикателството към следващия випуск на паралелка „Съдебна администрация“ да се готви за отборно състезание по бързопис през новата учебна година. Проявата завърши с множество съвместни снимки на участниците в образователната програма от Хуманитарна гимназия и Районен съд – Варна.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close