Първият за тази учебна година „Час по правосъдие“ във Варна се проведе в ОУ „Стоян Михайловски“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Първият за тази учебна година „Час по правосъдие“ се проведе със седмокласниците от основно училище „Стоян Михайловски“ във Варна. Образователната инициатива е на Варненския окръжен и районен съд, реализирана в партньорство с Регионалното управление на образованието (РУО). Целта е учениците да повишат правната си култура, чрез срещи със съдии, които да ги запознаят с работата си и да разискват с тях актуални теми. Магистратите „гостуват“ в часовете на децата или пък те посещават  съдилищата.

Съдия Яна Панева от Наказателно отделение на Варненския окръжен съд, запозна децата от ОУ „Стоян Михайловски“ със своята професия. Разясни им дългия път, който е необходимо да се измине, за да се отдадеш на правото. Засегна темата за агресивното поведение в училищна възраст и че дори един шамар, ритник, блъскане, обида или клевета, могат да имат сериозни последствия, както и че за тях се носи наказателната отговорност. „Винаги си задавайте въпроса, как би се почувствал човекът, обект  на подобни наши действия?“ – призова съдия Панева. Тя разясни какво представлява свидетелството за съдимост и колко е важно то да бъде чисто, особено когато искаме да започнем хубава работа. Насочи вниманието на седмокласниците към опасностите, на които могат да се натъкнат при общуването през социалните канали и посъветва учениците да проверяват информацията и хората, с които общуват чрез тях.

Специално внимание съдия Панева отдели на темата за домашното насилие. Обясни, че то не представлява само физическо посегателство, а и емоционално и психологическо. „Споделяйте за подобни проблеми, с някого на когото имате доверие. Знам, че това не винаги са родителите или преподавателите, но е изключително важно да не се затваряте в себе си, тъй като има начини, процедури и организации, които могат да ви защитят. Има кой да ви чуе!“ каза съдия Панева.

В края на срещата децата имаха толкова много въпроси, че не усетиха че е дошло време за следващия час от програмата. В знак на благодарност изпратиха съдия Панева с цвете и споделиха, че искат още подобни срещи.

Програмата „Час по правосъдие“ съществува повече от 7 години, но заради пандемията се наложи прекъсването и́. През тази година образователният проект беше възобновен с подписването на нов меморандум за сътрудничество между съдебните институции и РУО – Варна.  До момента 22 училища за подали заявки за срещи с магистрати.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close