Публична лекция в ТУ–Варна: Подбрани аспекти на безопасността при движението

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Открита лекция по дисциплината „Безопасност на движението“ беше проведена за студентите от 3-ти курс на специалностите „Транспортна техника и технологии“ и „Автомобилна техника“ на 13 декември 2023 г. Събитието беше открито от д-р инж. Радостин Димитров, декан на Машинно-технологичния факултет, който представи гостите: Диан Драганов, председател на Съюза на българските автомобилисти – клон Варна, Петър Обретенов, председател на автомобилния клуб Flat-Out Motorsport, и Ивелина Стойкова, командир на ДЕРБАК (Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и кризи) към БЧК – Варна.

На лекцията бяха обсъдени въпроси, свързани с пътната безопасност в град Варна, действията при спасяване на човешки живот, правилата и изискванията при автомобилните спортове, анализът, действията и причините за настъпване на ПТП, влиянието на алкохола при управление на МПС, както и основните действия при предоставяне на първа помощ при настъпване на ПТП.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close