Проект “НЕ значи не!“ ще променят гледната точка към сексуални посегателства над момичета във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

На 30 ноември 2021 г. в конферентната зала на Регионален телевизионен център-Варна се проведе информационно събитие, представящо целите и предстоящите дейности  по проект “НЕ значи не!“.

Проектът се реализира от Сдружение “Дебют“ в партньорство със  Сдружение “Моят град“ и има за цел да създаде предпоставки за изграждане на нови политики за първична превенция на насилие над момичета (14-18г.), чрез популяризиране на широтата на проблема и въвличане на всички заинтересовани страни (младежи, родители, учители, институции, граждани).

Лични истории пресъздадени в късометражни филми ще променят гледната точка към сексуалните посегателства над момичета сред самите тийнейджъри.

Една от най-широко разпространените форми на насилие, основано на пола е сексуалното насилие над момичета между 14 и 18 г., но за нея не се говори достатъчно и понастоящем липсват програми за първична превенция, залегнали в образованието

Проектът ще помогне да се подложи на преоценка нормализацията на това насилие. Към настоящия момент отсъстват както програми за превенция, така и активна гражданска намеса за адресиране на проблема.

Проектът ще стартира с Конкурс “Истории на срама” за събиране на лични истории от младежи, свързани със сексуално насилие над момичета. Личните истории ще бъдат основа за сценариите за кратки филми, които ще се споделят в социалните мрежи.

Жури от експерти ще селектира историите на тийнейджърите, а “Младежка академия“ ще помогне на 20 младежи от Варна да получат умения в заснимането, монтажа и режисурата на късометражни филми по действителен случай.

Проектът “НЕ значи не“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 147 150  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта “Не значи НЕ” е  изграждане на нови политики за първична превенция на сексуалното насилие над момичета  (14-18 г.).

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close