Проведоха практически тренинг на ученици обучители от дирекция „Превенции“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Практически тренинг на ученици, обучители на връстници по превенция на употребата на психоактивни вещества бяха направени от експерти от ГД „БОП“ и Агенция „Митници“. Посещението е организирано от дирекция „Превенции“, Община Варна и Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна по повод „10 октомври – Световен ден на психичното здраве“.


Доброволците бяха допуснати до служебните помещения на ГД „БОП“ и лабораторията за изследване на наркотични вещества на Агенция „Митници“. По време на посещението те научиха за структурата и функциите на двете институции, планирането и реализирането на полеви операции, процедурите за установяване на наркотични вещества и задържане на правонарушители.

Интерес предизвика демонстрацията с полицейско куче за откриване на наркотици и задържане на лице. В лабораторията на Агенция „Митници“ доброволците имаха възможност да наблюдават различните методи на анализ и установяване както на наркотични вещества, забранени от закона, така и установяване на нови видове вещества, за които предстои включване в забранителните списъци.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close