Притча за сляпата майчина любов, която всеки трябва да прочете

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Веднъж при Бога дошла една жена. Тя била прегърбена под тежестта на един голям чувал.

Главата й била наведена напред, а погледът й бил тревожен и бдителен.

– Много си се уморила – обезпокоил се Господ – свали тежестта от раменете си и седни да си починеш.

– Благодаря, нямам много време, аз само за малко – отговорила жената – само искам да помоля и после ще си вървя! През това време всичко може да се случи, а после няма да мога да си простя.

– За какво искаш да помолиш?

– Ако с детето ми се случи нещо лошо … Дойдох да те помоля да го спасиш и запазиш!

– Но аз това и правя – сериозно казал Господ – нима съм ти дал повод да се съмняваш в моята грижа?

– Не, но … В живота има толкова много опасности, лоши влияния, остри завои … А той е в такава възраст, че иска всичко да опита, навсякъде да влезе … Да се покаже. Много се страхувам, че ще го отнесе потока … Ще сбърка и ще го боли.

– Е, следващият път ще бъде по-внимателен, защото ще научи нещата по трудния начин и ще разбере какво е болка – казал Господ– Това е добър опит!

Защо не му даваш да се научи?

– Защото искам да го избавя от болката – самоотвержено възкликнала майката – ето, ти виждаш, аз нося винаги със себе си този чувал със слама, за да го подлагам там, където той може да падне.

– Но той може да падне навсякъде – замислено отговорил Господ – даже от собственото си легло може да падне.

– Да, но има такава пословица „Ако знаеш къде ще паднеш, там би си постлал“, така аз се опитвам да го обезопася.

– И ти искаш, аз да го обградя отвсякъде със слама? Добре! А сега погледни.

И Господ направил цяла купчина слама и я хвърлил в света. Сламата попаднала точно в целта, тя обиколила отвсякъде синът на жената, отделяйки го от всякакви опасности и несгоди, от всички съблазни и изкушения, а с това и от живота. Жената видяла как нейния син се опитвал да се движи насам и натам, разтварял сламките и искал да се промъкне през тях, но сламата стриктно се придвижвала около него, готова да смекчи всеки удар, отправен към него. Синът се мятал, опитвал да пробие сламената ограда, но накрая се отчаял и се ядосал. Извадил от джоба си кибрит и подпалил сламата.

Избухнал огън и картината се изпълнила с дим.

– Сине, – закрещяла жената – идвам ти на помощ!

– Искаш да прибавиш в огъня още слама? – попитал Господ – имай предвид, че колкото повече слама поставят родителите, толкова е по-силно желанието на децата да се измъкнат от нея на всяка цена.

Ако това не стане, човек може да подпали и живота си. Нали той не знае какво е болка и какво означава да направиш избор…

Източник: mozache.com

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close