Призово класиране на ТУ-Варна на XXXIV-та Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Технически университет – Варна  зае четвърто място на проведената на 14 май 2022 г. тридесет и четвъртата Републиканска студентска олимпиада по програмиране организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Английското наименование на състезанието е Bulgarian Collegiate Programming Contest и основният му принцип е то да се провежда по правила максимално близки до международното състезание International Collegiate Programming Contest, организирано всяка година от престижната Асоциация за изчислителна техника (Association for Computing Machinery – ACM). Според регламента всеки отбор се състои от трима студенти, които имат на разположение един компютър в рамките на пет часа за решаване на определен брой задачи, които тази година бяха дванадесет. За решаване на задачите могат да бъдат използвани езиците за програмиране C++ или Java.

Допуска се всеки университет да участва с повече от един отбор, като крайното класиране се определя по университети, в зависимост от мястото на най-добре класиралия се отбор на университет. Участие в олимпиадата имат право само университети, обучаващи студенти в научни направления 4.6 – Информатика и компютърни науки и 5.3 – Комуникационна и компютърна техника. Според регистъра на висшите училища в Република България, броят на потенциалните университети участници е двадесет и четири, като само седем от тях взеха участие тази година, с общо четиринадесет отбора. Състезанието се провежда с различен домакин всяка година, като тази година това бе Русенски университет „Ангел Кънчев“. който създаде по отличен начин организацията в университета. Технически университет Варна и на това издание на състезанието спази традицията да участва, като три отбора се включиха в надпреварата в следните състави:

Отбор TUV_1:

Ахмет Хасанов Ахмедов – IV курс, бакалавър, спец. Компютърни системи и технологии –  капитан на отбора
Викторио Василев Николаев – II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии
Тодор Иванов Йорданов – II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии

Отбор TUV_2:

Иван Димитров Яръмов  –  II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии – капитан на отбора
Мустафа Айдънов Мустафов –  II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии
Никола Росенов Лазаров – II курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии

Отбор TUV_3:

Димитър Радославов Линов – IV курс, бакалавър, спец. Софтуерни и интернет технологии – капитан на отбора
Милен Пламенов Георгиев – I курс, бакалавър, спец. Софтуерни и Интернет  Технологии
Георги Миленов Соколов – I курс, бакалавър, спец. Компютърни системи и технологии

Ръководители на отборите бяха гл. ас. д-р инж. Нели Калчева, катедра „Софтуерни и Интернет технологии“, х. ас. инж. Ивелин Ковачев, Смарт Софт ООД

Задачите тази година бяха трудни и след тежка борба отбор TUV_1 успя да се представи най-добре от нашите отбори, с което нареди университета ни на четвърто място в крайното класиране и за пореден път на първо място сред техническите университети в страната, както и сред всички варненски университети.

Олимпиадата по програмиране в България започва да се провежда в началото на 80-те години като национална студентска олимпиада по програмиране, като до 1989 г. са проведени девет състезания, след което нейното провеждане се преустановява, главно поради проблеми свързани с промените в страната. След около десет години състезанието се възстановява с организирането на междууниверситетски турнир по програмиране, който се провежда седем пъти и от 2005 г. приема наименованието „Републиканска студентска олимпиада по програмиране“. Според данни от официалния сайт на олимпиадата, най-успешните представяния на ТУ-Варна са: едно второ, едно трето и четири четвърти места, между които и тазгодишното.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close