Приеха нова тригодишна програма за интеграция на деца от малцинствата

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Нова тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства прие правителството.

Мерките по нея ще се осъществяват в периода от 2022 -2024 г. Те са насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на мотивацията на деца и родители към образование. Предвижда се също и системна работа с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния процес. Центърът ще разработва и изпълнява проекти, свързани с подпомагане на общините и социално приобщаване на децата от етническите малцинства. По програмата ще се осъществяват и дейности, свързани с мониторинг и оценка на образователната интеграция на децата и учениците.

Изпълнението на мерките по програмата е в съответствие със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030).

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close