Още три училища във Варна създават STEM центрове

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Още три варненски училища се присъединяват към общността на училищата, изградили  свои STEM центрове по програма на Министерството на образованието, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Това са Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, която получава 300 000 лв от държавата, ОУ „Капитан Петко Войвода“ – 50 000 лв и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи  към Техническия университет, с финансиране от 42 000 лева. Училищен STEM център през миналата година бе изградена в Морската гимназия, която получи от 300 000 лв.

Реализирането на програмата STEM (Science, Technology, Engineering, Math – Наука, Технология, Инженерство, Математика) е основана на идеята за фокусирано обучение по тези четири направления чрез интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close