Отбор на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще представи Варна в първото национално студентско състезание по административноправни науки

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Отбор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще участва в първото национално студентско състезание по административноправни науки, което ще се проведе на 13 януари 2024 г. във Върховния административен съд на България. В състезанието ще се представят шест отбора от водещите юридически факултети в страната –  ВСУ „Черноризец Храбър“, CУ „Cв. Kлимeнт Oxpидcĸи“, HБУ, Югoзaпaдния yнивepcитeт „Heoфит Pилcĸи“, Πлoвдивcĸия yнивepcитeт „Πaиcий Xилeндapcĸи“ и Pyceнcĸия yнивepcитeт „Aнгeл Kънчeв“.

 Отборът на Варненския свободен университет е от петокурсници, показали отлични знания и талант в рамките на обучението си досега, както и в решаването на учебни казуси. Капитан е Славена Георгиева, която ще води състудентите си Мария Божинова, Кремена Костадинова, Гюлфидан Еминова и Цветелина Стоянова.

Славена Георгиева е част от университетския екип, който се представи през миналата година в X Състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право, организирано от Центъра за юридически науки при БСУ.

Кремена Костадинова бе в призовата шестица на Националния конкурс за научни съчинения в чест на Кристиан Таков през 2023 г. Темата на съчинението, с което бе класирана и поканена за представяне на заключителна конференция в Софийския университет е “Правният институт на тайм-чартъра като договор за наем на особена движима вещ”.

Мария Божинова съчетава обучението си в специалност „Право“, в която е приета с отличен успех като стипендиант по програмата „Аз ще уча и ще успея в България“, с втора специалност „Строителен мениджмънт“. Смята, че е време младите, енергични и компетентни хора да създават възможности и да работят за развитието на Варна, така че новото поколение да се реализира успешно в града ни. „Отборът ни е силно мотивиран да се представи отлично и да защити името на университета!“, каза Мария, която след състезанието ще бъде на посещение в Европейския парламент в Брюксел.

Студентите на Варненския свободен университет се подготвят за националното състезание под ръководството на проф. д-р Олга Борисова – зам.-декан на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. Тя има завидна биография в областта на правното регулиране на ядрената енергетика. Член е на Международната асоциация по ядрено право в Брюксел, на Института на вътрешните одитори в България, както и на Международния институт на вътрешните одитори в САЩ. С петокурсниците работят активно и д-р Марина Михайлова – съдия с над 25-годишен опит във Върховния административен съд и преподавател във Варненския свободен университет по дисциплината „Административно право и процес“, както и асистент Гергана Стоянова – с 22-годишен юридически стаж и 15 години като съдия в Административен съд – Варна. Тя е носител на сребърен личен почетен знак, като отличието й е връчено от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Първо национално състезание по административноправни науки е организирано от Върховният административен съд, съвместно с Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Целта на състезанието е да се даде възможност на бъдещите юристи да покажат и приложат на практика усвоените знания по административно право и процес, да получат по-добра информираност за работата на съдебната система и да се укрепи доверието в българското правосъдие.

Арбитри на състезанието ще бъдат шестима върховни съдии и трима съдии от Административен съд София – град и Административен съд – София област, съобщават организаторите. Отборите имат възможност да подготвят своите тези по предварително разработен от Върховния административен съд вариант на казус. В деня на състезанието, чрез жребий ще бъдат определени позициите, които младите хора ще трябва да защитават в хода на състезанието – на административния орган или на адресата на административния акт. По време на симулативното съдебно заседание трите съдийски състава ще задава въпроси за фактите по казуса, аргументите на страните, приложението или познаването на определени правни институти. След тайно съвещание съдиите ще оценят отборите и ще определят победител според критериите: убедителност на юридическата теза, аргументираност, юридическа култура, ораторски умения и способността на младите хора да работят в екип. Ще бъде връчена специална награда за най-добър оратор, най-оригинална теза и награда на Председателя на журито.

Пожелаваме успех и достойно представяне на отбора на Варненския свободен университет!

(Visited 11 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close