Осем възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” се заклеха като младши магистрати

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Осем възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” се заклеха като младши съдии, младши прокурори и младши следователи през юли тази година.

Всички те приключиха задължителното си обучение в Националния институт на правосъдието, а четирима от тях вече положиха клетва като младши съдии в различни окръжни съдилища в страната. Марина Семова е магистрат във Варненския окръжен съд. Тя завърши специалност „Право“ на ВСУ “Черноризец Храбър” през 2019 г. Диана Василева бе избрана за младши съдия в Софийския градски съд. Адриана Велева, която приключи обучението си в университета през 2020 г., постъпи преди дни в Софийския окръжен съд, а Надя Славова вече е младши съдия в Окръжния съд на Добрич.

Според статистиката на Националния институт на правосъдието, 10% от назначените младши съдии в страната са възпитаници на ВСУ „Черноризец Храбър“. Юридическият факултет на Варненския свободен университет е сред четирите водещи факултети в България по брой на младшите магистрати. Фактите са доказателство за високото ниво на обучение в Юридическия факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”. Още по време на своето следване бъдещите юристи получават отлични знания, фактор за което са качеството на преподаване, актуалните учебни програми, водещите преподаватели и модерната инфраструктура, възможностите за стажове и практики в България и чужбина, участието на студентите в състезания по право, както и изграждане на мрежа от контакти, чрез насърчаването на студентите да участват в академични и професионални курсове, семинари и конференции. От изключително значение за успешната им професионална реализация е развитието на личните качества на бъдещите юристи – комуникационни, аналитични и лидерски умения.

На снимката (личен архив): Възпитаниците на ВСУ “Черноризец Храбър”, които вече са младши съдии, от ляво надясно: Марина Семова, Диана Василева, Адриана Велева и Надя Славова

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close