Одобриха 18 номинации за награда “Варна” в сферата на науката и образованието

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Общо 18 личности и колективи са номинирани за награда Варна“ за 2022 г. в сферата на науката и образованието. Предложенията бяха одобрени на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет.

Трима професори и четири научни колектива са номинирани за отличието в областта на науката и висшето образование.

В системата на предучилищното и основното образование номинациите са 11. Трима ученици и трима учители ще получат индивидуални награди. С престижното отличие ще бъдат удостоени и колективите на пет варненски училища и детски градини.

Предстои предложенията да бъдат разгледани на заседание на Общинския съвет следващата седмица. Наградите ще бъдат връчени в навечерието на 24 май в Юнашкия салон.

Номинациите в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Проф. д-р ист.н. Иван Русев – за изключителен принос в изследването и популяризирането на все още непознати събития, процеси, факти от българската история в средата на XIX век, по-специално от историята на Варна и Варненско по онова време. За монографията му “Кримската война 1853 – 1856: “Атласът на Наполеон III” и българските земи“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов – във връзка с 60-годишния юбилей и изключителния принос на висшето училище в обучението и формирането на специалисти в областта на медицината, фармацията, общественото здраве и здравните грижи. Активно участие на студентите и преподавателите в обществения и културния живот на Варна и в утвърждаването на международния авторитет на Варна като университетски град.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

Проф. д-р Теменуга Стоева, дм – за изключителен принос при създаването и логистиката в условията на извънредно положение на първата високотехнологична PCR-лаборатория в Източна България, базирана на територията на УМБАЛ “Света Марина“ – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект “Индикативно проучване за районите, подходящи за развитие на аквакултури в морските пространства на Република България“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

Проф. д.ю.н. Иван Русчев – за висок професионализъм, за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научноизследователската дейност, както и за повишаване нивото на подготовка на студентите от Юридически факултет на Варненския свободен университет  “Черноризец Храбър“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител проф. д-р Юрий Дачев – за разработване на научния труд “Българско черноморско крайбрежие“.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

Няма номинация.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител проф. д.т.н. Николай Джагаров – за изпълнение на научен проект  “Интегрирани безжични сензорни мрежи за диагностика на корабно електрообзавеждане“.

Номинации за награда “Варна“ 2022 г. в системата на предучилищното и училищното образование:

І. “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Александър Русев – ученик от 12 “б“ клас в Първа езикова гимназия. Ученик с висока езикова култура по английски, немски и руски език, с отлично развито логическо мислене и огромен потенциал в дисциплини като физика и математика. Награден с дипломи и грамоти от няколко международни и национални състезания: Physics Cup – TalTeh 2021, Physics Unlimited Premier Competition, Thomas Jefferson Physics Olimpiad, Пролетно национално състезание по физика и в национални олимпиади по същия предмет.

Габриела Нейчева – ученичка от 12 “б“ клас в IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри“. Отлична ученичка, която с мотивация, постоянство и предприемчивост е постигнала впечатляващи резултати. Лауреат е на националния кръг на Олимпиадата по френски език. Има спечелено първо място на националното състезание по английски език “Creative writing“ и награда от “Ротари-Евксиноград“. Отличена е в състезанието на Американския университет в България – AUBG MultiTalent Quest. Участва активно като доброволец в много и различни мероприятия.

ІІ. “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Пьотр Нестеров – ученик от 12 клас в Спортно училище “Георги Бенковски“. Ученикът израства като национален състезател по тенис и извоюва редица призови места в държавни и международни турнири и първенства. Има спечелени: второ и трето място в турнир на ITF; трето място на ROLAND GARROS JUNIOR CHAMPIONSHIPS; второ място на европейско първенство; второ и пето място на US OPEN до 18 години, както и първо място сингъл и отборно на държавни първенства. Той постига резултати, достижими само с много талант, целеустременост и постоянство, както и с труда на неговия треньор Кристиян Илиев.

ІІІ. “Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Няма номинации.

ІV. “Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Галина Станишева – старши учител по музика, диригент на детски хор “Добри Христов“ в ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна. Достоен наследник на създателите на детски хор “Добри Христов“ към Общински детски комплекс –  Варна. Вече 6 години съхранява почти 70-годишната история на хора, работи за неговия творчески авторитет и високата музикална подготовка на децата. Трудът, теоретичната подготовка, педагогическият такт, индивидуалният подход в работата й с над 100 деца, личат от многобройните участия, завоюваните отличия и призовите места на хора в редица престижни национални и международни фестивали и конкурси.

V. “Учител на годината” в областта на основното образование

Няма номинации.

VI. “Учител на годината” в областта на средното образование

Нела Димова – учител по история и цивилизации в Първа езикова гимназия. Дългогодишна и всеотдайна учителка по история, с творчески и новаторски дух, работеща за познаването и запазването на будната историческа памет сред учениците и младите хора. Нейни ученици постигат най-високи резултати на държавни зрелостни изпити, национални състезания и олимпиади по история, а техни авторски документални филми са отличени с призови места. Тя е инициатор и организатор на редица проекти, конкурси и фестивали, влезли в националния календар на МОН, както и на редица партньорства с български и европейски училища, с НПО-та и Европейския младежки парламент.

VII. “Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Христинка Тодорова – главен учител по професионална подготовка във Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски“. С иновативни методи и подходи Христинка Тодорова вече 26 години подготвя успешно своите ученици от гимназията в избраните от тях професионални направления. Освен отлични оценки в училище, нейните възпитаници са извоювали над 11 призови места и награди от национални и международни състезания. Активно участва в научни конференции и семинари, където с докладите и публикациите си споделя своя опит и добри практики.

VIII. “Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

Детска градина № 38 “Маргаритка“ с  директор Параскева Люцканова. Целият екип на детското заведение умело съчетава в своята работа традиции и новаторство, висок професионализъм и всеотдайност. Ярък пример е за приобщаване на децата със специални образователни потребности. Колективът инициира и участва в множество проекти, местни и национални инициативи и внедрява успешно интердисциплинарно проектно-базирано обучение. Екипът споделя своите добри практики и научно-методически опит чрез публикации и участия в конференции. За периода на номинацията ДГ № 38 “Маргаритка“ има над 18 грамоти и отличия от различни събития, конкурси, участия.

Детска градина № 23 “Иглика“ с  директор Марчела Петрова. Екипът на ДГ № 23 “Иглика“ е спечелил признанието на родителите и местната общност чрез дейността си, постигнатите резултати (образователни и възпитателни) и отличията, получени от различни форуми, инициативи, участия. Образователната институция успешно реализира на своята територия проекта “Медиация в детската градина“ и редица други с обществено значение. През годината има многобройни награди и грамоти от конкурси и фестивали. Колективът е пример за отдаденост, професионализъм и модерен подход в образованието.

ІХ. “Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

III Основно училище “Ангел Кънчев“ с директор  Марионела Николова. Пример за екип, който, освен за образователната подготовка на учениците, отдава своята творческа енергия и неуморен труд за изграждането им като социално отговорни личности. Колективът полага усилия за създаване на екологична култура у своите възпитаници, за нетърпимост към прояви на агресивно поведение, модератор е и в междуличностните отношения на различни нива. Училището е пример за успешен модел за приобщаваща среда за деца със специални образователни потребности. Многобройни са успехите на колегията, изразени както чрез постиженията на учениците, така и чрез личните им участия в конференции, семинари и реализирани училищни, регионални, национални и международни проекти и програми.

Основно училище “Петко Рачев Славейков“  с директор  Таня Петрова. Благодарение на целия екип училище “Петко Р. Славейков“ е сред водещите учебни заведения по резултати от националните външни оценявания в 4. и 7. клас. Наред с устойчивите модели, с които поддържа фокуса на доброто образование, колективът интегрира технологиите в учебния процес и развива дигиталните умения на учениците. Постиженията на възпитаниците и техните учители се изразяват в редица отличия от конкурси у нас и в чужбина. Многобройни са инициираните и реализираните национални и международни проекти, програми, фестивали, форуми.

Х. “Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

Специално училище за ученици с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов“ с директор Жулиета Петкова. 116-годишна модерна и успешно функционираща образователна институция за деца със зрителни затруднения и специални образователни потребности. Работещо по най-високите стандарти, училището е уникално по своята същност, с педагогически модели и практики без аналог в България. Колегията е национален и международен обучител на кадри, участник е в над 12 европейски и световни конференции за образованието на зрително затруднени деца, домакин е на множество международни конференции и семинари. За учениците е създадена приобщаваща среда, максимално покриваща спецификите на всеки един ученик. Въпреки своите затруднения възпитаниците участват в художествени състави с дългогодишна творческа история и жънат успехи на международни и национални сцени.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close