Обявиха резултатите от конкурса за младежки офис на открито във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

През април 2021 г. Варна Дизайн Форум, в партньорство с Фонд Култура към Община Варна и Регионалната Камара на архитектите в България, както и с подкрепата на ВСУ “Черноризец Храбър“ и Дружество “Синтез. Интериор. Дизайн“ на САБ покани всички студенти и млади професионалисти (до 35 години) в областта на архитектурата и дизайна да участват в открит младежки онлайн конкурс за модулен изнесен офис/място за срещи на открито. 

На 21 юни 2021 в Дома на архитекта НПО “Варна Дизайн Форум“, с председател проф. д-р арх. Росица Никифорова, обяви пред медиите резултатите от конкурса. На пресконференцията бяха презентирани седемте проекта на анонимно участвалите млади архитекти и дизайнери. Мнението си за проектите споделиха проф. д-р арх. Росица Никифорова и членовете на журито арх. Виктор Бузев – главен архитект на Варна, арх. Сияна Георгиева и д-р арх. Христо Топчиев. Освен тях, в журито влизат проф. д-р арх. Андрей Некрасов от Русия и арх. Ваня Караджова. 

Проф. д-р арх. Росица Никифорова благодари за съдействието на Община Варна, фонд Култура и Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България, също на журито и участниците в конкурса, на който даде висока оценка. След презентацията тя отвори пликовете с номерата на първите трима финалисти, след което бяха оповестени и техните имена.

Първа награда от 1000 лв и Сертификат за участие в конкурса получават Венцислав Кърцелин и Павло Кукуруз от София за своя проект 149137J, общ резултат 442 точки;

На второ място, с награда от 750 лв и Сертификат за участие, се класира Ралица Славчева от Шумен с проект qsb1416, общ резултат 438 точки;

Трета награда от 500 лв и Сертификат за участие се отрежда на Ангел Монев и Весела Табакова от Варна за проект 4L7AS62, общ резултат 384 точки;

Четвърто място  и специална грамота от Регионална КАБ, Варна е за Траяна Великова-Андонова с проект tmmv121, общ резултат 365 точки.

Изказалите се бяха единодушни, че конкурсът, макар и с неголям брой участници, се отличава с високото качество на подадените проекти.

Арх. Сияна Георгиева отбеляза, че всички кандидати са развили свежи и креативни идеи, показвайки комплексно мислене върху заданието – от функционалността и брандираното лого до използваните материали и възможността за тяхното рециклиране.

Арх. Виктор Бузев оцени доброто партньорство между Община Варна и Варна Дизайн Форум, който с този конкурс дава израз на актуалната обществена реакция и творческите идеи на младите хора за овладяване на последствията от Ковид пандемията с алтернативни архитектурни и дизайнерски решения.

Конкурсните разработки на екологични и независимо съществуващи в различни пространства модулни офиси го впечатляват със запомнящата се визия, енергийната автономност и предложенията за алтернативни енергии. Според арх. Христо Топчиев конкурсните проекти отразяват доброто ниво на образованието по архитектура и дизайн, както и съвременните постпандемични тенденции за трансформиране на работните места в една нова екологична и естетическа среда. Доц. д-р арх. Станчо Веков посочи някои особено интересни решения, които се вписват естетически в градския дизайн на Варна и отразяват най-добрите световни търсения за изграждане на устойчива и зелена архитектура.

Арх. Марин Велчев, председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България, също изказа задоволството си от креативността на участниците в конкурса и обяви, че Регионалната камара на архитектите ще подкрепи реализацията на един проектите. Срещата завърши с пожеланието и останалите проекти от конкуса на “Варна Дизайн Форум“ за модулен офис на открито да намерят своите инвеститори. А надеждата на проф. д-р арх. Росица Никифорова е някога и Варна да бъде обявена за Световна столица на дизайна – признанието се дава на всеки две години от Международно жури за естетически постижения в областта на екстериора, цялостния дизайн на градската среда и съучастието на гражданите в дизайн-процеса.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close