Община Варна предостави компютърна техника за пет училища и детска градина

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Компютърна техника, включваща 40 лаптопа, 26 интерактивни дъски, 16 видеопроектори, 16 прожекционни екрани и 8 мултифункционални устройства, бяха предоставени на пет училища и една детска градина – Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов”, СУ “Любен Каравелов”, НУ “Васил Левски”, ОУ “Отец Паисий”, ОУ “Свети Иван Рилски” и ДГ № 8 “Христо Ботев”. Оборудването се предоставя по проект, финансиран от две оперативни програми – ОП „Развитите на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта е училищата и детските градини да стават все по-привлекателно място за децата и учениците, да използват много по-широк кръг образователни ресурси, както и да се създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи, съобщи директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Ани Николова.

В рамките на проекта се предвиждат още допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, осигуряване на психологическа подкрепа за децата, насърчаване на участието на родителите в образователния процес, кариерно ориентиране и други.

По проекта се реализират и други дейности, сред които провеждане на обучения и осигуряване на работни места на 47 неактивни лица за период от 1 година, които ще бъдат ангажирани с озеленяване и поддържане на сграден фонд. Със съдействието на структурите на Агенция по заетостта, а заедно с неправителствени  и работодателските организации вече се проведе и трудова борса за набиране на неактивните лица.

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close