Национална кръгла маса “IT иновации във висшето образование 2022” се проведе в ИУ – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Национална кръгла маса “IT иновации във висшето образование 2022″ беше проведена за поредна година в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана от Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) с подкрепата на академичното ръководство.

Първият ден на форума протече под мотото “Дигитализация и иновации в условията на активно взаимодействие между институциите” с представяне на презентации от редица висши училища в страната и партньорски организации от бизнеса. През втория ден бе проведена практическа дискусия за търсене на оптимални IT решения на текущи казуси и предизвикателства, пред които са изправени програмисти и колеги администратори на данни в информационните системи на университетите.

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Станимиров подчерта думите “активно взаимодействие” в подтемата на тазгодишната кръгла маса и обърна внимание на аудиторията, че успехът винаги се дължи на съвместната работа на екип от съмишленици и се случва благодарение на редица предпоставки, условия и положени основи, на базата на които една идея да се развие и реализира. И като верен поддръжник на стремежа за повишаване нивото на дигитализация във висшето образование в страната и в Икономически университет – Варна в частност, той постави въпроси за обсъждане и търсене на решение по време на тазгодишната кръгла маса, касаещи приложението на генерираните идеи в бизнеса, определяне нивото на дигитализация на университетите в страната и пожела постигане на полезни и дълготрайни резултати от всички участници в това сътрудничество.

В духа на активното взаимодействие между институциите и с благодарност за успешно реализираните съвместни проекти бе отправено топло приветствие към организаторите и участниците във форума от г-жа Лилия Христова – директор на Дирекция “Образование и младежки дейности“ в Община Варна.

Силен интерес предизвика презентацията на информационната система WebStudent на Икономически университет – Варна, представена от Петя Петрова – заместник-директор на ЦИПНИКТ. Тя показа редица дигитални услуги, които се предоставят на студентите в университета, за да се удовлетворят техните нужди по време на обучението им и подчерта търсенето на непрекъсната обратна връзка за вземане на най-оптимални решения от софтуерния екип.

От огромно значение и полза за участниците в кръглата маса бе активното включване и готовност за подкрепа на висшите училища на г-жа Вержиния Цанкова – главен секретар на Национален център за информация и документация (НАЦИД). Като представител на администрацията на държавно ниво тя разясни голяма част от предизвикателствата, отнасящи се до обмена на данни между институциите.

В условията на активно взаимодействие между институциите се дискутираха теми, касаещи дигитализацията във висшето образование. През първия ден от двудневния форум, университетите представиха своя напредък в дигитален аспект. Втората част от формата премина в практически дискусионен панел, по време на който се маркираха опорни точки за бъдещото дигитално развитие на висшите училища, които към дадения момент са нерешени и поставят пред изпитание дигиталната трансформация в университетите. В продължение на превърналата се в традиция практика на кръгла маса “IT иновации във висшето образование” резултатите от обсъжданията ще бъдат обобщени и адресирани до Министерство на образованието и науката.

Част от основните предложения включват:

Определяне на нива на дигитализация в университетите, за постигане на по-ясно дефиниран и бърз напредък;

Сформиране на ИТ общество, състоящо се от ИТ специалисти от университетите, които са в състояние да направят иноваторските идеи реалност и да поддържат нивото на дигитализация в образователната институция. Това общество да работи по посока на генериране на нови идеи и решаване на предизвикателствата, които стоя пред дигитализацията. Сдружение, което да представлява висшите училища пред МОН и НАЦИД по въпроси, засягащи внедряване на нови ИТ решения;

Осигуряване на целево финансиране за привличане на ИТ специалисти в университетите, които да развиват дигитализацията.

С поставените въпроси в кръглата маса университетите предлагат на МОН решения и инициират промени по пътя към непрекъснатата дигитализация, иновации и развитие.

За поредна година форумът, организиран от ЦИПНИКТ, се наложи като едно добро място за обмен на опит, генерирани на идеи и намиране на съмишленици в процеса на повишаване на общото ниво на дигитализация на висшето образование в България.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close