Над 200 души участваха в курс за профилиране на неизвестни извършители на престъпления във ВСУ „Черноризец Храбър“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

При огромен интерес се проведе третото издание на курса „Профилиране на неизвестни извършители на престъпления (криминалистически и психологически аспекти)“, организиран от Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. В обучението участваха над 200 души от България, Великобритания, Швейцария, Австрия, Германия, Гърция, Кипър, Дания, Обединените арабски емирства, съобщиха от университета в морската столица.

Участници в курса бяха специалисти от различни професионални области – юристи, психолози, лингвисти, специалисти по национална сигурност, педагози, медици, икономисти, ИТ-специалисти, разследващи полицаи, оперативни работници, адвокати, прокурорски помощници, вещи лица, юрисконсулти, държавни служители, социални работници, представители на частния бизнес, психотерапевти, лекари и медицински сестри, както и любители на криминалистиката и криминалната психология.

Включиха се и студенти от 15 български университета, както и студенти по криминалистика от London Metropolitan University. Участваха докторанти на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицинския университет – Варна. Най-младите участници са средношколци от I и IV Езикови гимназии в морската столица.

Обучението се проведе от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”, Тодор Тодоров и Велина Владимирова – криминални психолози. В четиридневния курс на високо професионално ниво те обясняваха криминалистическите и психологичните методите за изграждане профил на неизвестен извършител на престъпление.

Обучението беше проведено върху основата на реални случаи от практиката. Участниците бяха ангажирани с решаване на практически задачи, свързани с профилирането. Отзивите им за курса са отлични. Много от участниците изразяват желание за участие и в други инициативи, организирани от Юридическия факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”.

“Курсовете на Юридическия факултет създават общност от разнородни участници, обединени от интереса си към криминалистиката”, коментира проф. Йонко Кунчев. „Първото издание на курса за профилиране на неизвестни извършители на престъпления завърши със създаването на Клуба на криминалиста на Варненския свободен университет. След второто издание през 2022 заработи “Корпусът на поемните лица”, който подпомага дейността на МВР във Варна и Пловдив при провеждането на процесуално-следствени действия – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствени експерименти.

През юни тази година се предвижда провеждането на майсторски клас за профайлъри, в който ще бъдат включени най-добре представилите се участниците от третото издание на курса. Обученията в квалификационните курсове допринесоха за засилване и на интереса към магистърските програми, предлагани от Юридическия факултет”, допълни проф. Кунчев.

В курса на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев „Криминалистика: действия по разследването“ участваха над 90 души от различни професионални области. По инициатива на участниците, след приключването му вчера – 19 февруари, се проведе кръгла маса в университета за продължаване на дискусията по правните, теоретични и практически въпроси на събирането, изследването и оценката на доказателствата в процеса на разследването.

През март и април 2023 г. Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще проведе иновативния курс „Видеоанализ и лицева идентификация“, в който ще бъдат разгледани най-новите аспекти на лицево-идентификационната експертиза – от изключителна важност в съдебната практика при изследването на видеозапис и идентификация на извършителя. Курсът ще водят практикуващите вещи лица доц. д-р Людмил Георгиев и д-р Пламен Митев.

До края на учебната година предстоят и други курсове по теоретични и практически въпроси, свързани със събирането, изследването, проверката и оценката на доказателства в наказателния процес, които са обезпечени с добра материална база и отлични специалисти от науката и практиката.

Комплексната магистърска програма по съдебни експертизи, кабинетите по криминалистика, изтъкнатите специалисти, които преподават в бакалавърски, магистърски програми и квалификационни курсове в областта на криминалистиката и експертизите представят Варненският свободен университет като водеща образователна институция в тази област.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close