Над 160 ученици и педагози участваха в програма за училищна медиация във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Над 160 ученици и педагогически специалисти придобиха знания и умения за популяризиране и практикуване на медиацията като начин за разрешаване на конфликти по „Програма за училищна медиация“, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. През нея преминаха екипи от VII СУ „Н. Геров“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, СУ „Г. Бенковски“, СУ „Л. Каравелов“ ОУ „Иван Рилски“ СУ „Гео Милев“, ПГ „Иван Богоров“ и други. В проекта равнопоставено участваха педагози и ученици, като всеки екип включваше по един педагогически специалист и двама ученици от гимназиален етап. Добрите практики са споделяни във виртуална Асоциация на училищните медиатори.

Проведено бе и обучение на 44 педагогически съветници и психолози от детските градини и училищата в града на тема „Първи стъпки в медиацията”. Участниците бяха запознати с процедурата по медиация, законовите изисквания към нея и разликите от другите възможности за извънсъдебно разрешаване на спорове. По време на срещите бяха дискутирани ползите от въвеждането ѝ в предучилищното и начално училищно образование. След проведеното обучение училищните екипи проведоха информационни кампании, презентации, проучвания за популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на конфликти. Дейностите са реализирани по програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, съобщиха още от дирекция „Образование и младежки дейности”.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close