Морското образование в ТУ-Варна успешно премина сертификация от Министерство на транспорта на Япония

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Морските специалности в ТУ-Варна успешно преминаха одита на Министерството на транспорта на Япония. Сертификатът за успешната проверка беше връчен от г-н Томохиро Накаи на ректора на университета на 09.03.2023 г. С този сертификат се декларира, че дипломите за морските специалности на ТУ-Варна са легитимно признати от Министерството на транспорта на Япония и специалистите, излизащи от един от най-големите университети в България могат да плават на кораби под японски флаг.

Документът е в резултат на успешно приключил одит на изучаваните в университета специалности: „Корабоводене” и „Корабни машини и механизми”. В него се посочва, че висшето учебно заведение отговаря на съответните изисквания както на Конвенцията STCW, така и на японската схема за „Признаване на чуждестранни институции за морско образование и обучение (METis)“. Това означава, че капитани на кораби и механици, дипломирани в ТУ-Варна и издържали изпитите си пред Изпълнителна агенция „Морска администрация”, ще могат да постъпват на работа в японския търговски флот без допълнителни изпити.

В края на миналата година японска комисия посети ТУ-Варна и се запозна с целия учебен процес – учебни планове, учебни програми, съответствия с изискванията на Международната морска организация IMO и на Международната конвенция за подготовка на морски лица STCW. Оцени на място състоянието на материалната база на ТУ-Варна – главно тренажорите и лабораториите за подготовка на навигатори, за подготовка на механици и за действия при бедствия и аварии и даде висока оценка на подготовката на морски кадри в университета.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close