МОН осигурява психологическа подкрепа по телефона за войната в Украйна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Безплатните телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители, стресирани от пандемията от COVID-19, разширяват своята дейност. Освен при проблеми, свързани с коронавируса, психолозите ще консултират деца и учители също при тревожност, свързана с войната в Украйна и бежанската вълна.

От средата на декември м.г. са открити шест телефона, разположени в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, София и Стара Загора (виж в края на текста). На тях отговарят над 40 специалисти. Първоначално беше предвидено линиите да бъдат активни до края на извънредната епидемична обстановка. Поради военния конфликт в Европа те обаче ще продължат да работят до края на учебната година.

Както и досега, Регионалните управления на образованието, които поддържат безплатните телефони, ще разчитат за това на училищни психолози-доброволци. Освен тях на позвъняванията при необходимост ще реагират също техни колеги от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН.

Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Освен това в училищата в България работят 1394 психолози и 801 педагогически съветници. Всички те са висококвалифицирани и имат специфични познания и практически опит „на терен“ за справяне в критични ситуации. Те също могат да оказват психологическа подкрепа на ученици и учители, разтревожени от кризата в Украйна.

За деца и ученици от Украйна, които търсят закрила, е създадена възможност да бъдат приети в детски градини и училища. Механизмите за това са утвърдени още по време на бежанската криза във връзка с войната в Сирия.

За децата-бежанци се предлага и допълнително обучение по български език, за да се впишат в новата среда. За най-малките – в детските градини – се предвиждат 60 занимания. 90 учебни часа по български език ще има за децата в началните класове, до 120 учебни часа – за учениците в прогимназиалния етап и до 180 учебни часа за тези в първия гимназиален етап. Обучението ще се провежда по учебна програма за изучаване на български език като чужд за хора, които търсят или са получили международна закрила и за мигранти в училищна възраст.

Горещи телефонни линии за психологическа подкрепа:

БУРГАС – 0893 631 573

ВАРНА – 0877 566 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 0882 247 454

ПЛОВДИВ – 0800 16 793

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

СТАРА ЗАГОРА – 042/210-089

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close