Младежи доброволци представят Пл@тформа за толерантност 2.0 във Варнa

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

По данни на изследване на обществените нагласи спрямо речта на омразата, проведено от ИОО през 2018 г., делът на хората, които знаят, че речта на омразата и извършването на насилие заради етническа, расова или религиозна омраза са престъпления, е най-нисък за последните 5 години. Макар 66% от младите хора между 18 и 29 г. да съобщават, че са срещали реч на омразата, изразяваща неодобрение, омраза или агресия спрямо определени малцинствени групи, средата в която те се обучават не е подготвена да демонстрира ясно разграничаване срещу подобни обществено неприемливи манифестации.

Групата на учителите е сред двете в изследването на ИОО, намиращи за най-трудно да определят какво точно представлява “реч на омразата”, кои форми са престъпни и кои са просто обществено неприемливи и как следва да се реагира при срещането на такива изрази. Анкетираните учители смятат, че употребата на реч на омразата е проблем на домашно възпитание, а не на училищната среда, и че те не са отговорни и нищо не могат да направят за ограничаване на нейното използване.

Eкипът на сдружение “Възможности без граници” работи по темата от 2013 година основно и директно с млади хора. Проектът – Пл@тформа за толерантност 2.0 – разработва он и офлайн ресурси, които да подпомогнат обучението по права на човека и насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от хора и образи в обществото ни. Дейностите преплитат младежка доброволческа кампания с квалификационни курсове за педагогически специалисти, одобрени от МОН, настолни и детективски игри с насърчаването на местни младежки акции в защита на правата на човека.

Проектът “Пл@тформа за толер@нтност 2.0” продължава своето турне в 10 града в страната, сред които Монтана, Враца, Варна, Добрич, Плевен, Ловеч, Перник, Провадия, Габрово и Велико Търново. Дейностите се финансират от Фонд Активни граждани на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close