Магистратите от  Варненския районен съд представиха пред ученици професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Две групи ученици от 11-клас на Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ посетиха съдебната палата в рамките на образователната програма „Час по правосъдие“ и се срещнаха със съдиите Ивелина Желева от Наказателно отделение и Пламен Танев от Гражданско отделение.

Магистратите от  Варненския районен съд представиха пред единадесетокласниците професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“, ролите и функциите им в процеса и разясниха кои са страните и участниците в съдебните производства по граждански и наказателни дела. Образователните срещи се превърнаха в оживени дискусии, когато бяха засегнати темите за последиците от употребата на наркотични субстанции, последиците  от агресивното поведение в училище и на улицата, разпространението в интернет пространството на видеоклипове и снимки с обидно и подигравателно съдържание, компютърните престъпления и защитата в дигиталния свят.

Посещение при шестокласници от Основно училище „Цар Симеон I“ имаше през седмицата и съдия Татяна Лефтерова от Гражданско отделение на Районен съд – Варна. В нейния „Час по правосъдие“ шестокласниците искаха да разберат например каква е разликата между кражба, грабеж и обсебване на вещи, поставяха въпроси за участието на деца в съдебни процедури, за изслушванията в „Синя стая“, начините на защита при домашно насилие и много други. Дори след звънеца за края на часа и през междучасието немалко от тях останаха при съдия Лефтерова, за да потърсят отговор по казус, който ги вълнува.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close