Икономически университет – Варна е домакин на 15-ия Черноморски туристически форум

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

За 15-ти пореден път Варненската туристическа камара провежда своя Черноморски туристически форум – традиционно събитие, което обединява бизнеса, образованието и науката в търсене на път към обсъждане на актуални теми на развитието на туризма и намиране на работещи решения.

Икономически университет – Варна е домакин на Черноморския туристически форум, който ще се проведе на 15 и 16.04.2022 г. в зала 1 на академичната сграда.

Варненската туристическа  камара за 15-и път провежда своето традиционно събитие, което обединява бизнеса, образованието и науката в търсене на път към обсъждане на актуални теми за развитието на туризма и намирането на работещи решения. В края на тежкия двугодишен пандемичен период и при условията на неочаквана военна интервенция недалеч от нас туризмът – една от най-хуманните човешки дейности, е изправен пред нови, още по-тежки предизвикателства. В обстановка на несигурност, енергийна криза и висока инфлация трябва да се решават проблеми, общи за всички участници в туристическата дейност – бизнеса, държавната и местната власт, образователните институции, неправителствения сектор. На фона на неочакваната по мащабите си криза, бизнесът насочва отново вниманието си към важни проблеми, от които зависи успешното преодоляване на обективните трудности, съхраняване на постигнатото и търсене на гъвкави решения за адаптиране на действията към променените условия.

В настоящата напрегната обстановка Варненската туристическа камара реши да посвети 15-ия Черноморски туристически форум на тема, която от години стои във фокуса на вниманието на целокупния бизнес и определя неговото устойчиво развитие и конкурентоспособност.  Това е темата за кадрите в туризма – за проблемите, съпътстващи тяхната подготовка, мотивация, задържане и развитие.  Темата на форума е “Кадрите в туризма – предизвикателства и перспективи”, като за първи път провеждането на форума беше предшествано от мащабно проучване на проблема с кадрите в туризма на Северното Черноморие. Проучването беше успешно проведено в продължение на три месеца, като в него участваха голям брой представители на туристическия бизнес, учебните заведения с обучение по туристически специалности, държавни институции. Резултатите са изложени в доклад, който ще бъде представен по време на събитието и е включен в сборника с доклади, традиционно обединяващ публикации на научната общност по темата на всеки форум.

Програмата на форума включва основно презентации на практики на успешно сътрудничество между бизнес и учебни звена, актуални европейски програми, насочени към изграждане на нов тип кадри, както и поставяне на конкретни проблеми, изведени от направеното емпирично проучване.

Вторият ден на форума е посветен на младежките идеи за креативен туризъм. Ще бъдат представени студентски научно-приложни разработки в сферата на туризма, наградени от Студентската научна сесия, 11 април 2022 г.

Форумът ще се проведе в хибриден вариант – присъствено в зала 1 на ИУ – Варна и онлайн стрийминг в YouTube. Събитието се организира с подкрепата на Министерството на туризма, Община Варна и Икономически университет – Варна.

Пълната програма, лекторите и как да гледате на живо форума можете да откриете на официалната му страница: https://www.blackseatourismforum.com/

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close