Започна набирането на младежки проекти за 2023 година

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Започна набирането на проекти за 2023 година по програма „Младежки дейности” на Община Варна. С приоритет тази година ще се финансират проекти за младежко предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот/дейности на открито, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.


С инициативи могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна ), осъществяващи дейността си на територията на община.  

Всяко НПО има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност – минимум три месеца и да обхваща периода от 15 юли до 15 октомври 2023 г.

Електронната платформа ще бъде отворена за подаване на проектни предложения и достъпна на сайта www.varnanamladite.com до 23:59 часа на 15 юни 2023 г.

На нея са публикувани: Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна; Указания за подаване и отчитане на проектните предложения; Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2023”.

За деветнадесета година се финансират проекти на неправителствени организации, съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, приети с решение на Общинския съвет.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close