Започна кандидатстването за Годишните поименни награди на Община Варна за студенти

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

За петнадесета поредна година стартира процедура за определяне  на  Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати. За Годишни поименни награди могат да кандидатстват студенти от варненски висши училища, които отговарят на следните условия:

Към момента на подаването на документите кандидатите да са в редовна форма на обучение и да  са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от  висшите училища в гр. Варна;

Имат успех не по-нисък от “много добър” (5,00) през предходната учебна година;

Класирани са на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси или са с отлични изяви на научни форуми.

Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област.

Годишните поименни награди се връчват в навечерието на 8-ми декември.

Годишните поименни награди са признание за постиженията на варненската академична общност в различни области на науката.

За повече информация: www.varnanamladite.com

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close