Започна записването на новоприетите студенти в Икономически университет – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Записаните на ранен прием студенти са над 70% от утвърдения план за държавна поръчка

Започна записването на новоприетите студенти в образователно-квалификационните степени (ОКС) “професионален бакалавър“, “бакалавър“ и “магистър“ в Икономически университет – Варна за учебната 2021/2022 година.

Кандидат-студентите, класирани по първата желана от тях специалност в ОКС “бакалавър“ на основния прием, следва да се запишат за първокурсници на 8, 9, 12 и 13 юли 2021 г. В противен случай освобождават мястото, на което са класирани. Записването на новоприетите студенти в ОКС “бакалавър“ се осъществява в академичната сграда на ИУ – Варна при строго спазване и контрол на противоепидемичните мерки, включващо носене на предпазни маски, задължителна дезинфекция и дистанция.

Кандидат-студентите, приети на първо класиране, по второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или писмено заявяват желанието си да участват във второто класиране като депозират оригинала на дипломата си за средно образование. В противен случай те губят местата си. Кандидати, неприети на първо класиране, участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват желанието си. Второто класиране ще бъде обявено на 14 юли, а записването ще се осъществи на 15 и 16 юли 2021 г. Второто класиране е окончателно.

На ранен прием са записани над 660 студенти в ОКС “бакалавър“. Това е приблизително 72% от утвърдения планов прием по държавна поръчка.

Приетите в ОКС “професионален бакалавър“ студенти се записват присъствено от 6 до 12 юли 2021 г. в сградата на Колежа по туризъм (Трети корпус на ИУ – Варна). Приемът на документи за кандидатстване в ОКС “професионален бакалавър“ продължава до 31 юли.

Записването на новоприетите студенти в ОКС “магистър“ се осъществява присъствено от 9 до 16 юли 2021 г. в академичната сграда на ИУ – Варна. Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовно, съчетано с онлайн ресурси; редовно модулно, организирано в по-късните часове на деня и през почивните дни; задочно; дистанционно, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Висшето училище предлага обучение в 26 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 25 специалности, от четири професионални направления: “Икономика”, “Администрация и управление”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”, както и 2 специалности в ОКС “професионален бакалавър“.

Студентите в ОКС “професионален бакалавър“, “бакалавър“ и “магистър“ могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност “Еразъм +“. Висшето училище към момента има над 230 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close