Д-р Елеонора Лилова: Децата много добре знаят какво искат в живота си, за да са успешни и щастливи

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

„За мен е удоволствие да се срещам с вас – децата и младежите от Съвета на децата, защото Вие сте доказателството, че ни очаква много по-добро бъдеще. Вие сте умни, знаещи и смели хора, които могат да преследват мечтите си и знаят какво искат да им се случва в живота. Ако възрастните се вслушваме по-често в гласа ви, ще успеем да ви осигурим по-спокойно детство, изградено с доверие и обич. Основна мисия на Държавната агенция за закрила на детето е да се борим да осигурим равен шанс и възможно най-добри условия за развитие на децата у нас. Сигурна съм, че за да намерим най-правилните начини за това, е необходимо да чуем и Вас – децата.“, това каза д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД при откриването на редовно заседание на Съвета на децата в гр. Царево.

В продължение на три дни 28 члена на Съвета от страната обсъждаха с председателя и експерти от ДАЗД актуалните нужди и предложения на децата затова какви политики са необходими да влезнат в следващия национален стратегически проект на държавата. Членовете на Съвета на децата работиха в групи и дадоха своето индивидуално становище, а обобщените им предложения следва да намерят място в бъдещите документи за децата.

Децата изразиха своето притеснение от несигурните обстоятелства на пандемия и военни действия, затова здравето и живота в спокойна среда бяха първите важни теми за тях. Осигуряването на подобрено майчино и детско здравеопазване, качественото и достъпно образование, както и пълноценното свободно време, предизвикаха най-много обсъждания и предложения от децата.

Психолози и различни подкрепящи специалисти във всяко училище, които да работят активно не само с децата, но и с възрастните, които се грижат за тях, предлагат членовете на Съвета. Като свидетели от първо лице за последиците от преживяванията им, децата са убедени, че със срещи между тях и родителите им, ще се върне доверителната връзка между всички и ще улесни общуването между хората. Подрастващите искат да няма теми „табу“, за да не се стига до неприятни рискови ситуации от незнание. Децата искат да има повече доверие към проблемите им, които споделят и алармират, че се подценява менталното им здраве, което води до редица негативни последствия и бариери в общуването.

Част от останалите детски предложения са и безплатни учебници за всички ученици, премахване на ненужно тежката част информация в учебния материал, уеднаквяване на изискванията и качеството във всички училища, въвеждане на час по професионално ориентиране, както и повече време за усвояване на учебния материал. Акцент за тях е и преминаването на една смяна за всички деца в България. Да се проверява редовно качеството на преподаване във всички образователни институции и най-вече повече специалисти, които да съдействат за подобрението на отношенията ученик-учител, предлагат децата.

Според Съвета на децата трябват уроци и за тях, и за възрастните как да разходват семейния бюджет, така че да са спокойни и да могат пълноценно да се грижат за децата, като различните видове помощи да са съобразени с конкретните нужди на семействата, а не да са универсални за всички. Повече от един вид стипендии за един ученик в помощ на нуждите му е решение, което може да облекчи много семейства, казват още те.

Децата предлагат единна онлайн платформа, на която родителите и възрастните, които се грижат за деца, да могат да потърсят помощ и съвет от доказани професионалисти по въпросите, свързани с отглеждането на дете.

„Държавната агенция за закрила на детето ще обобщи всичко, което споделихте с нас и ще запознаем членовете на работната група с резултатите от консултацията с вас, като представители на детския глас на национално ниво. Детското включване е изключително важно да се вземе предвид за намиране на вярната посока за планове и действия, които засягат вашето бъдеще“, каза още д-р Елеонора Лилова.

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close