Деца от ОУ „Отец Паисий“ подариха прекрасни творби на рибарите от Бяла

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

На 16.11.2023 беше заключителната пресконференция по проект “БИОГНЕЗДО В ПОДКРЕПА НА РИБАРЯ”, която се проведе в Креа Център Бяла/CreaCenter Byala.

През периода на проекта бяха успешно организирани и проведени 8 разнообразни активности, включително 3 работилници, които с участието на деца от различни възрасти. На пресконференцията бяха представени не само успешните и стимулиращи резултати от проекта, но и предизвикателствата, пред които са изправени рибарите и риболова. Темите обхващат както положителни, така и трудни аспекти от сектора.

Една от детските работилници сътвори 15 рисунки на тема морето, лодките и риболова. Децата от ОУ „Отец Паисий“ подариха своите творби на рибарите от Бяла. Беше обещано от Управителя на Рибарското пристанище „Чайка“, Радослав Белев, че всички ще бъдат подредени в помещенията на пристанището.

Проектът, реализиран от СНЦ Асоциация Биомрежа, с финансова подкрепа на МИРГ „Бяла – Долни Чифлик – Аврен“, по договор BG14MFOP001-4.093-0001-C01, в рамките на Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.093 – МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close