Два уникални проекта донесоха на Варненската Търговска гимназия победата в категория “Училище SUPER STEM-знания”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Както Varna24.bg съобщи, Варненската Търговска гимназия е национален победител в категория “Училище SUPER STEM-знания”.

Директорът на престижното училище, Жечка Георгиева, сподели за медията ни подробности за постиженията на учители и ученици от ВТГ “Георги Стойков Раковски”, които участваха в 4-ия Национален конкурс за STEM науки “SUPER STEM 2020 в твоето училище и град. Кой е SUPER STEM в твоето училище? Кой ще бъде автор в книжката STEM УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ 2020?“

Организацията и провеждането на състезанието се осъществява от EduTechFlag с подкрепата на организации партньори.

“В четвъртия Национален конкурс за STEM науки в България участваха 160 проекта на учители и 208 на ученици! Сред тях са и участниците от Варненска търговска гимназия– Яна Аврамова и Даниел Стоянов от X а клас с проект “Влиянието на енергийните напитки върху човешкото тяло” и Ивона Панайотова и Христиан Тодоров от XI а клас с проект “Ефектът на летливите вещества/ фитонцидите/ върху трайността и безопасността на храните”. Двата проекта бяха ръководени от г-жа Петя Колева-старши учител по география и биология.

Те кандидатстваха и спечелиха в следните категории:

SUPER STEM- победители ученици STEM в област Варна- Ивона Панайотова и Христиан Тодоров, STEM AMBASSADOR-победител учител област Варна– г-жа Петя Колева”, сподели г-жа Георгиева.

По регламент участниците е трябвало да представят видео резюме, което да съдържа представяне и демонстрация на експеримента, идеята и проекта в STEM областта.

Припомняме, че целта на конкурса “Търси се Супер STEM” е да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират.

SUPER STEM са ученици, които участват/създават/творят/експериментират с проекти/идеи в областта на STEM (извън училище/неформална среда).

SUPER STEM учител (STEM AMBASSADOR) е учителят, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM науки в България “Кой е SUPER STEM в твоето училище?

За първа година се номинират и училищата, които участват най-активно (участници и проекти). Класираните училища са общо седем в страната, в категория STEM училище България 2020. Категориите са:

STEM знания;

Иноватори в STEM;

STEM общност;

STEM любознание;

STEM литература;

STEM лидери;

STEM стратегия в училище.

Варненска търговска гимназия печели категорията STEM знания.

EduTechFlag стартира дейността си през 2015 г. Мисията на EduTechFlag е да създава и подпомага ефективното използване на интелигентни и модерни практики в областта на образованието.

Стратегическата визия на EduTechFlag e свързана с образованието и технологиите, образователна инфраструктура, учебни ресурси, изследвания, иновативни модели и методи за преподаване и организиране на творчески събития.

STEM науките и задълбоченото им изучаване в училище имат водеща роля за бъдещите постижения на учениците и тяхното образователно и професионално развитие, и косвено върху всички области на обществото.

Учениците могат да имат по-висок интерес и да учат ефективно, когато учат помежду си и от своите връстници, и когато самите ученици споделят за собствените си постижения. Неформалното обучение, извън училище може да има значителен принос за образователните резултати и интереса към STEM науките. Учителите, които насърчават учениците да се интересуват, проучват и експериментират са водещ “двигател” за постиженията на учениците в STEM науките в училище. Всички учители и ученици SUPER STEM победители в училище ще получат сертификати! Учителите и учениците SUPER STEM в училище получават голямата награда на конкурса 2020 г.- да споделят за своите STEM проекти и да бъдат автори във Втората книга в България “STEM УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ“.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close