Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца: Близо 14 милиона са обажданията за 2021 г. в 83 държави  

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

В световен мащаб двете най-чести причини да се потърси консултация и подкрепа на детските телефонни линии са психичното здраве и насилието над деца, следвани от обаждания за отношенията в семейството и приятелите. Това показват обобщените данни за 2021 г. от 83 държави, членуващи в Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International. Всичките обаждания са около 14 милиона.

От Child Helpline International подчертават важността на националните телефонни линии за деца, като изтъкват, че цифрите навсякъде по света показват нарастване на доверието към тях и все по-голямата им необходимост. Обща е тенденцията обажданията да са свързани както с тежки проблеми, така и за моментни състояния у децата, когато търсят човек, на когото да се доверят и да поговорят за страховете и притесненията им.

Въз основа на годишния си доклад Child Helpline International отправят апел – за всяко дете по света да бъде осигурен безплатен и неограничен достъп до телефонна линия за деца. В България тази възможност е гарантирана чрез Националната телефонна линия за деца 116 111 към ДАЗД. Консултантите са на разположение 24 часа, седем дни в седмицата, за да приемат сигнали и да оказват психологическа подкрепа на децата, които имат нужда, както и на възрастните, загрижени за тях. Обаждането е напълно безплатно и при желание остава анонимно.

От две години Националната телефонна линия за деца 116 111 е член на Child Helpline International. Държавната агенция за закрила на детето осъществява постоянен контакт с представителите на организацията и останалите членове, участвайки в обучения и събития за надграждане работата на детската телефонна линия. В тази връзка в края на месец септември Child Helpline International проведе среща на тема „Устойчивост: децата и телефонните линии за деца по време на криза“ с участието на експерти от ДАЗД.

За 2021 г. обажданията на НТЛД 116 111 са 34 751, като 12 276 са проведените консултации по сериозни проблеми, свързани с деца, на които е оказана своевременна психологическа подкрепа.

От началото на 2022 г. до месец септември обажданията са 19 116, а проведените консултации – 4 919.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close