В СУ “Гео Милев” обсъждаха “Силните страни като ключ към постиженията на децата”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

“Силните страни като ключ към постиженията на децата“, това е темата на семинара, в който участваха учители от Средно училище “Гео Милев“. Лектор и обучител бе психологът проф. Румен Стаматов, преподавател във  ВСУ “Черноризец  Храбър“.

Той  e  основател на позитивната психология в България, не само като фактор за персоналното развитие на личността, а и нейното прилагане  в училище.  Гост на семинара бе доц. Красимир Иванов- ръководител на катедра “Психология“ във ВСУ.

Увлекателно, интересно и с много примери професорът  говори за същността на силните страни, тяхното значение, видовете, защо  във всекидневието  по-трудно ги  забелязваме. Той запозна участниците с модела за развиване на силните страни. Целта на позитивната  педагогика е детето да се чувства в училище като в свой дом,  да се радва на своите постижения, на общуването с връстниците си, да се справя с предизвикателствата и да се чувства пълноценно.

24 са универсално признаните силни страни, обединени в шест категории добродетели.

“Ключът към добрия живот е развиване на силните страни“, смята проф. Стаматов. Развитието на силните страни  преминава през определени етапи и може да е част от образователния и от необразователния процес. Обикновено всеки човек притежава около пет ключови силни страни, които определят неговата идентичност.  Силните страни влияят върху постиженията, качеството на живот и  понасянето на натиска на  ежедневието.

Семинарът е първият от поредицата съвместни инициативи   на СУ “Гео Милев“ и ВСУ “Черноризец  Храбър“, свързани с позитивната педагогика и нейното прилагане в образователния процес.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close