Във ВУМ-Варна ще се проведе курс за овладяване на тънкостите при организирането на дарителски кампании

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – Варна стартира кратък курс за овладяване тънкостите при организиране и провеждане на кампании за набиране на публично финансиране в полза на различни каузи и нуждаещи се лица. Обучението ще започне на 23 февруари 2023 г. от 18,00 ч. в сградата на Висше училище по мениджмънт и ще се провежда на ежеседмична база – всеки четвъртък до 20 април 2023. Организаторите предлагат възможност за присъствено и онлайн участие.

По света „краудфъндинг“ кампаниите са достъпен инструмент за набиране на финансиране за реализиране на бизнес идея, благотворителна кампания или социална кауза. И макар понятието да набира все по-голяма популярност и приложение и в България, потенциала на този способ за финансиране все още не се използва напълно.

Съществуват отделни кампании и няколко дигитални платформи, които предоставят възможност на заинтересовани членове от обществото да се ангажират с организацията и реализацията на (най-вече) благотворителни кампании. Те генерират някакви положителни резултати, често успяват да достигнат целите на каузата си и приключват там. Ползите за обществото, обаче, биха могли да са много повече, ако при организацията и управлението на тези кампании се подходи със знание за възможните допълващи ефекти, внимателно планиране на действията и ефективно управление на постиженията.

Този кратък обучителен курс ще предостави умения и знания именно в тази посока. Той комбинира теоретични и практически занятия и срещи с лица, посветили се на подобни каузи, както и дискусии със заинтересовани лица от Италия. Част от темите на курса са:

Понятие за култура на дарителството;

Практически примери и добри практики при насърчаване културата на дарителството;

Планиране и управление на кампании за публично набиране на средства;

Оценка на резултатите от кампанията.

Подробната програма на курса може да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/1j89d0EykZuYGcb1Aa6a6GhubkdtmJJ5o/view?usp=share_link

Участието в курса е напълно безплатно, но местата са ограничени. Необходима е предварителна регистрация чрез попълване на формуляр: https://forms.gle/M9UbXaVhPVzKJHiUA

Курсът се провежда в рамките на проект „Промотиране на култура на дарителството и социалното включване: Въвличане на доброволци и местни общности в съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране на публично финансиране“, който се финансира по програма Еразъм+ и се изпълнява в партньорство между Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – Варна и Avis Comunale di Carrara Odv от Тоскана, Италия.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close