Втора ученическа конференция “Varna Smart Challenge” предстои във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

На 27.06.2024 г. от 13:00 до 16:30 ч. и на 28.06.2024 г. от 09:00 до 16:30 часа в „Юнашки салон“, с адрес: гр. Варна бул.“Христо Ботев“, 1 ще се проведе Втора ученическа конференция „Varna Smart Challenge”, с организатор ПГКМКС „Академик Благовест Сендов“, Община Варна, Регионално управление на образованието – Варна.

Цел на форума:

Обмяна на знания и идеи между младите иноватори;

Представяне на платформа за демонстриране на ученически умения и креативност;

Птимулиране сътрудничеството между учениците и създаване на възможности за бъдещо развитие и участие в международни проекти.

Участници:

Ученици от VIII до ХІІ клас от община Варна;

Възможност за регистрация индивидуално или като част от отбор с до 4 участници.

Направления: 

Техническо направление  –  Целта на това направление е да насърчи учениците да изследват и развиват своите умения в създаването и прилагането на технологични решения, които имат потенциал да допринесат за напредъка на обществото и индустрията.

Обхваща всички проекти, които са пряко свързани с технологични и инженерни решения:

разработки в областта на информационните технологии;

роботиката, електрониката и автоматизацията;

софтуерни приложения;

хардуерни устройства;

IoT системи;

инженерни конструкции;

иновации, които използват модерни технологии за решаване на практически проблеми

Предприемачество – Целта на направлението е да насърчи младите предприемачи да развият своите идеи и да ги превърнат в успешни бизнес начинания, като същевременно се учат на важни умения като лидерство, стратегическо мислене и управление на ресурси. Това направление включва:

Проекти, които демонстрират иновативни бизнес идеи и предприемачески умения;

Стартиращи предприятия;

Бизнес планове;

Маркетингови стратегии;

Финансови модели;

Проекти, които решават актуални проблеми чрез иновативни продукти или услуги, като акцентират върху устойчивост, социално въздействие и икономическа ефективност. 

Културни мостове – Категорията цели да подчертае значението на културното наследство като основа за устойчиво и сплотено общество. Тя се фокусира върху:

Традиции, социални инициативи и културно наследство;

Социални проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на културните ценности;

Инициативи, които насърчават културния обмен и взаимно разбиране. 

ERASMUS+ – Целта на направлението е да подчертае значимостта на международното сътрудничество за повишаване на качеството на образованието и да насърчи споделянето на добри практики и иновативни подходи, които допринасят за глобалното образование и културно разбирателство. Участниците могат да представят проекти, свързани с: 

Реализирани обменни програми;

Съвместни изследователски проекти;

Кутурни обмени и други дейности, които подпомагат личностното и професионалното развитие. 

Проекти, които отразяват участието и ползите от програмата ERASMUS+ в образованието и обучението. 

Регистрация и участие:

(до 25.06.24 г. ) – Регистрация за конференцията в онлайн формуляр ТУК.

(27.06.24 г. – 28.06.24 г.) – Представяне на разработените от учениците проекти.


27.06.24 г.  –  от 13:00  ч. до 16:30 ч. – Проекти ERASMUS+


28.06.24 г.  – 09:00  ч. до 16:30  ч. – Проекти в направления: технологично, предприемачество, културни мостове

Програмата на събитието можете да намерите в сайта на Varna Smart Challenge.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close