Все повече работещи млади хора и българи зад граница избират дистанционната форма на обучение във ВСУ „Черноризец Храбър“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Интересът към дистанционната форма на обучение във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ е все по-засилен, показват резултатите от кандидатстудентската кампания.

Бъдещите студенти могат да избират от пет програми в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, които освен в редовна или задочна се провеждат и в дистанционна форма. Това са „Информатика и компютърни науки“, „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Публична администрация и мениджмънт“, „Международни икономически отношения“ и „Финанси и счетоводство“.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е единственият университет в България с акредитирана в дистанционна форма на обучение бакалавърска специалност „Информатика и компютърни науки“, а професионалното направление получи четвърта по ред програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Студентите по традиция намират своята професионална реализация още по време на обучението си в университета.

Магистърските програми (след завършено висше образование) в дистанционна форма са „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“, в която обучението е на български език, „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Data Science“ – на английски език. Изключително търсени от магистрите са „Мениджмънт и международен маркетинг“, „Инфраструктура на администрацията“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ и „Международни финанси“.

Над 300 студенти се обучават в дистанционна форма във Варненския свободен университет. Тяхната средна възраст е 32 години – това са млади хора, които искат да управляват времето си сами, избрали са едновременно да работят и да повишават своята образователна степен. Все повече са тези, които живеят зад граница. Разширява се географията на дистанционното обучение – Германия, Кипър, Великобритания, Австрия, Белгия, Гърция, Турция, Нидерландия, Норвегия и стига до Чили и САЩ. Всички студенти, избрали да се обучават в дистанционна форма, имат възможност да участват в програмата за мобилност „Еразъм+“, да провеждат стаж в рамките на проекта на МОН „Студентски практики“, да участват в разнообразни програми за академичен обмен, курсове и майсторски класове.

Варненският свободен университет има 12 години опит и традиции в обучението в дистанционна форма. Студентите ползват висококачествени образователни ресурси, които са достъпни от всяка точка на света по всяко време. Създадена е програма за индивидуални консултации с преподавателите в реално време. Персоналното отношение е водещо в работата с обучаемите.

От тази година във ВСУ „Черноризец Храбър“ е разкрит и Център за дистанционно обучение, управляван от водещия преподавател в катедра „Администрация и управление“ доц. д-р Мария Великова.

Именно дистанционната форма на обучение стана двигателя на дигиталната трансформация във ВСУ „Черноризец Храбър“ и го изведе на водеща позиция в периода на COVID-кризата. За броени дни през март 2020 г. над 5000 студенти и повече от 300 преподаватели преминаха в дистанционна среда и преодоляха успешно предизвикателствата на пандемията. Напълно дигитализиран бе начинът на управление на процесите в университета – от планирането, организацията и административното обслужване, до обратната връзка, контрола и оценката на постигнатите резултати в учебната и научната дейност. Това бе причина екипът на Google Workspace да констатира през тази година, че опитът на Варненския свободен университет в използването на технологиите за образование е впечатляващ и може да бъде използван за пример.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close