Всеки има талант! Американският университет търси твоя!

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Регистрацията за първия кръг на състезанието AUBG MultiTalent Quest вече е отворена. Американският университет в България (АУБ) организира състезанието за шеста поредна година, а голямата награда е пълна стипендия за четирите години на обучение. AUBG MultiТalent Quest е уникално международно мултидисциплинарно състезание за ученици от 11-и клас, които владеят английски език на минимум високо средно ниво, имат отлична обща култура, познания и способности в академични, креативни и спортни дисциплини. Записването и участието в състезанието са безплатни за всички желаещи единадесетокласници, които искат да тестват уменията си, да се забавляват и да срещнат нови приятели в кампуса на университета.

Освен да владеят английски език, кандидатите трябва да имат широки познания, интереси и обща култура, както и талант в една от сферите – креативна или спортна. Първата стъпка за участие е попълване на онлайн форма за кандидатстване до 15-и април 2022 г., която трябва да бъде придружена от академична справка за 9-и и 10-и клас, формуляр за родителско съгласие и линк към 30-секундно креативно видео, в което кандидатите се представят накратко. След това учениците остава да се подготвят за интервюто съгласно инструкциите, които всеки ще получи след 15-и април.

Самото състезание MultiTalent Quest ще се състои между 9-и и 11-и септември 2022 г. Всички избрани финалисти ще бъдат поканени в кампуса на университета, където ще се състезават и ще покажат своите умения, знания и таланти по три задължителни дисциплини – „Математика и аналитични знания“, „Социални предизвикателства“ и „Дебати“. „Математика и аналитични знания“ е индивидуална дисциплина, докато „Социални предизвикателства“ и „Дебати“ са отборни дисциплини. Екипите ще бъдат определени от организаторите на състезанието. Всеки финалист трябва да избере и в коя от допълнителните избирателни дисциплини ще се състезава – „Изкуства“ или „Спорт“.

От екипа на университета са подготвили подробни инструкции както за 30-секундното видео, така и за подготовката на кандидатите за интервюто. Инструкциите, още допълнителна информация и всички необходими линкове към формулярите, които трябва да бъдат попълнени, са качени на този линк: https://www.aubg.edu/quest-bg-2022

Записването и участието в състезанието са безплатни. Екипът на АУБ ще се погрижи за настаняването и храната на финалистите по време на състезанието. Наред с голямата награда (пълна стипендия) са предвидени и други образователни и предметни награди.

Оригиналната идея за AUBG MultiTalent Quest се заражда в диалог между Асоциацията на възпитаниците на АУБ, студенти, преподаватели и служители. Състезанието се разглежда като възможност за изграждане на заслужено самочувствие у добре образованото, талантливо и социално ангажирано младо поколение на Балканите – тези, които ще донесат позитивна промяна за икономическите и социални стремежи на обществото в страните от региона. Конкурсът не само проверява знанията в области като математика и английски език, но и комуникационни умения, екипна работа, управление на времето и социална ангажираност. Тази особеност го прави уникален в сравнение с другите ученически състезания, фокусирани само върху една сфера. AUBG MultiTalent Quest се стреми да пресъздаде истинския живот, тъй като професионалното развитие днес не зависи от познанията само в една академична дисциплина.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close