Връчиха годишните награди „Варна“ в сферите на културата, науката и образованието

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Годишните награди „Варна“ за ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието през 2021 г. получиха 28 личности и колективи. Отличията бяха тържествено връчени от зам.-кмета Коста Базитов и председателят на постоянната комисия по наука и образование в Общинския съвет проф. Антоанета Цветкова.

Носител на голямата награда „Варна“ е археологът Александър Минчев за дългогодишната работа и цялостен научен принос към националната култура в областта на античната и тракийска археология, раннохристиянската история и изкуство. „Приемам това отличие като заслуга на целия Регионален исторически музей, чиито отлични специалисти, в продължение на повече от 130 години разкриват, експонират и представят пред България и света архитектурно-историческото наследство на нашия град. А то никак не е малко – става дума за Варненския халколитен некропол, който промени историята на Европа и света. Смятам, че точно това трябва да бъде визитната картичка на нашия град“, каза археологът.

Носители на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата:

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА:

Цветан Кръстев – за мащабната ретроспективна изложба „Автогейм“ от юли 2021 г. – културно събитие, което е доказателство за новаторството на автора и безспорния му дългогодишен принос към съвременното визуално изразяване.

Екипът на галерия „Арт Маркони“ – за оригиналната идея и осъществяването на художествения проект „Портрет на Варна в 100 живописни платна“ от юни 2021 г., обединил творческите виждания на 40 художници.

ТЕАТЪР:

Стоян Радев – за мощното актьорско превъплъщение и убедителното изграждане на образа на Салиери в постановката „Амадеус“ от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев.

Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна – за високия професионализъм при създаване на представлението „Тютюн“ – първа театрална постановка в България по нецензурирания първи вариант на едноименния роман на Димитър Димов, реализиран по повод 100-годишнината на Варненския драматичен театър.

Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за професионализма и творческото въображение при създаването на спектакъла за възрастни „Гларус ретро кабаре“, посветен на „Варна – 100 години курортен град“.

ОПЕРА:

Екипът на Държавна опера – Варна – за мащабната продукция – мюзикълът „Цар Лъв“ на ТМПЦ-Варна, открояваща се с оригинална режисура, визия и впечатляващи актьорски изпълнения с висока вокална и танцова техника.

АРХИТЕКТУРА:

Арх. Владимир Попов – за съществен принос в опазването на архитектурното наследство и за архитектурното изграждане облика на Варна, включително и чрез проекти за фасадна реставрация на сгради – недвижима културна ценност, при последна реализирана такава през 2021 г. на сграда – НКЦ, намираща се на ъгъла на бул. „Мария Луиза“ 23 и ул. „Драгоман“ 33.

ЖУРНАЛИСТИКА:

Красимир Делчев (фотожурналистика) – за яркия и безкомпромисен фотографски почерк в самостоятелна изложба „Животът в кадър“ – ноември 2021 г., съдържаща 45 фотографии, естествено развит и в съпътстващия я бутиков албум.

Екипът на Регионален телевизионен център – Варна (електронни медии) – за високия професионализъм при отразяване на културните събития в града и за приноса в популяризиране живия дух на културата и изкуството на Варна в национален телевизионен ефир чрез информационното предаване „Линия Култура“.

 Носителите на награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование:

„Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка:

Александър Русев – ученик от 12 „б“ клас в Първа езикова гимназия.

Габриела Нейчева – ученичка от 12 „б“ клас в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“.

„Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка:

Пьотр Нестеров – ученик от 12 клас в Спортно училище „Георги Бенковски“.

„Учител на годината” в областта на обслужващите звена:

Галина Станишева – старши учител по музика, диригент на детски хор „Добри Христов“ в ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна.

Достоен наследник на създателите на детски хор „Добри Христов“ към Общински детски комплекс –  Варна, вече 6 години съхранява почти 70-годишната история на хора, работи за неговия творчески авторитет и високата музикална подготовка на децата. Трудът, теоретичната подготовка, педагогическият такт, индивидуалният подход в работата й с над 100 деца, личат от многобройните участия, завоюваните отличия и призовите места на хора в редица престижни национални и международни фестивали и конкурси.

„Учител на годината” в областта на средното образование:

Нела Димова – учител по история и цивилизации в Първа езикова гимназия.

Дългогодишна и всеотдайна учителка по история, с творчески и новаторски дух, работеща за познаването и запазването на будната историческа памет сред учениците и младите хора. Нейни ученици постигат най-високи резултати на държавни зрелостни изпити, национални състезания и олимпиади по история, а техни авторски документални филми са отличени с призови места. Тя е инициатор и организатор на редица проекти, конкурси и фестивали, влезли в националния календар на МОН, както и на редица партньорства с български и европейски училища, с НПО-та и Европейския младежки парламент.

„Учител на годината” в областта на професионалната подготовка:

Христинка Тодорова – главен учител по професионална подготовка във Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.

С иновативни методи и подходи Христинка Тодорова вече 26 години подготвя успешно своите ученици от гимназията в избраните от тях професионални направления. Освен отлични оценки в училище, нейните възпитаници са извоювали над 11 призови места и награди от национални и международни състезания. Активно участва в научни конференции и семинари, където с докладите и публикациите си споделя своя опит и добри практики.

„Колектив на годината” в областта на предучилищното образование:

Детска градина № 38 „Маргаритка“ с  директор Параскева Люцканова.

Целият екип на детското заведение умело съчетава в своята работа традиции и новаторство, висок професионализъм и всеотдайност. Ярък пример е за приобщаване на децата със специални образователни потребности. Колективът инициира и участва в множество проекти, местни и национални инициативи и внедрява успешно интердисциплинарно проектно-базирано обучение. Екипът споделя своите добри практики и научно-методически опит чрез публикации и участия в конференции. За периода на номинацията ДГ № 38 „Маргаритка“ има над 18 грамоти и отличия от различни събития, конкурси, участия.

Детска градина № 23 „Иглика“ с  директор Марчела Петрова.

Екипът на ДГ № 23 „Иглика“ е спечелил признанието на родителите и местната общност чрез дейността си, постигнатите резултати (образователни и възпитателни) и отличията, получени от различни форуми, инициативи, участия. Образователната институция успешно реализира на своята територия проекта „Медиация в детската градина“ и редица други с обществено значение. През годината има многобройни награди и грамоти от конкурси и фестивали. Колективът е пример за отдаденост, професионализъм и модерен подход в образованието.

„Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена:

III Основно училище „Ангел Кънчев“ с директор  Марионела Николова.

Пример за екип, който, освен за образователната подготовка на учениците, отдава своята творческа енергия и неуморен труд за изграждането им като социално отговорни личности. Колективът полага усилия за създаване на екологична култура у своите възпитаници, за нетърпимост към прояви на агресивно поведение, модератор е и в междуличностните отношения на различни нива. Училището е пример за успешен модел за приобщаваща среда за деца със специални образователни потребности. Многобройни са успехите на колегията, изразени както чрез постиженията на учениците, така и чрез личните им участия в конференции, семинари и реализирани училищни, регионални, национални и международни проекти и програми.

Основно училище „Петко Рачев Славейков“  с директор  Таня Петрова.

Благодарение на целия екип училище „Петко Р. Славейков“ е сред водещите учебни заведения по резултати от националните външни оценявания в 4. и 7. клас. Наред с устойчивите модели, с които поддържа фокуса на доброто образование, колективът интегрира технологиите в учебния процес и развива дигиталните умения на учениците. Постиженията на възпитаниците и техните учители се изразяват в редица отличия от конкурси у нас и в чужбина. Многобройни са инициираните и реализираните национални и международни проекти, програми, фестивали, форуми.

„Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена:
Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ с директор Жулиета Петкова.

116-годишна модерна и успешно функционираща образователна институция за деца със зрителни затруднения и специални образователни потребности. Работещо по най-високите стандарти, училището е уникално по своята същност, с педагогически модели и практики без аналог в България. Колегията е национален и международен обучител на кадри, участник е в над 12 европейски и световни конференции за образованието на зрително затруднени деца, домакин е на множество международни конференции и семинари. За учениците е създадена приобщаваща среда, максимално покриваща спецификите на всеки един ученик. Въпреки своите затруднения възпитаниците участват в художествени състави с дългогодишна творческа история и жънат успехи на международни и национални сцени.

 Носителите на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование:

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Индивидуална награда:
Проф. д-р ист.н. Иван Русев – за изключителен принос в изследването и популяризирането на все още непознати събития, процеси, факти от българската история в средата на XIX век, по-специално от историята на Варна и Варненско по онова време. За монографията му „Кримската война 1853 – 1856: „Атласът на Наполеон III” и българските земи“.

Колективна награда:
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов – във връзка с 60-годишния юбилей и изключителния принос на висшето училище в обучението и формирането на специалисти в областта на медицината, фармацията, общественото здраве и здравните грижи. Активно участие на студентите и преподавателите в обществения и културния живот на Варна и в утвърждаването на международния авторитет на Варна като университетски град.
ПРИРОДНИ НАУКИ

Индивидуална награда:
Проф. д-р Теменуга Стоева, дм – за изключителен принос при създаването и логистиката в условията на извънредно положение на първата високотехнологична PCR-лаборатория в Източна България, базирана на територията на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Колективна награда:
Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект „Индикативно проучване за районите, подходящи за развитие на аквакултури в морските пространства на Република България“.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Индивидуална награда:
Проф. д.ю.н. Иван Русчев – за висок професионализъм, за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научноизследователската дейност, както и за повишаване нивото на подготовка на студентите от Юридически факултет на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“.

Колективна награда:
Творчески колектив с ръководител проф. д-р Юрий Дачев – за разработване на научния труд „Българско черноморско крайбрежие“.

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Колективна награда
Творчески колектив с ръководител проф. д.т.н. Николай Джагаров – за изпълнение на инвестиционния проект  „Интегрирани безжични сензорни мрежи за диагностика на корабно електрообзавеждане“.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close