Борят агресията в училище с изкуство и спорт

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Заниманията с колективни изкуства и спорт могат да допринесат за справяне с агресията в училищата. По Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за тази учебна година са предвидени 90 млн. лева. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов пред участниците в кръгла маса „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България.

Такъв тип дейности създават умения за работа в екип, за обединяване около обща цел на ученици, учители, артисти, спортисти и др. А защо не и на родители? Би могло да се търсят подобни форми и в работата по учебните дисциплини, в клас и в заниманията по интереси, посочи проф. Пенов. Той разчита на идеите на самите учители за намаляване на агресията в класната стая.

Министър Сашо Пенов постави и въпроса за агресията срещу учителите. Писаното право не е достатъчно, ако нямаме действащата система от превантивни мерки, които да доведат до уважение към учителската професия, до убеждението, че тя е в полза на учениците и резултатът от ученето е значим за обществото, категоричен бе той.

Министерството на образованието и науката има устойчива и последователна политика, свързана с осигуряването на сигурна училищна среда, в която всяко дете и ученик да развива своя потенциал. Проф. Пенов отбеляза, че се насърчава споделянето на важни въпроси, свързани с по-доброто разбиране на преживяванията на децата и младите хора и с предоставянето на възможности за осигуряване на психологическа подкрепа, която става все по-необходима в днешната реалност.

По време на кръглата маса бе отбелязано, че от значение за постигането на сигурна училищна среда е междуинституционалното сътрудничество. Отчетена бе и важната роля на училищните психолози в подкрепа на децата, учениците и семействата.

Винаги съм смятал, че състоянието и развитието на всяка държава зависи от образованието. Затова приветствам, че поставяме на дневен ред като акцент темата за агресията и за езика на омразата в училище, каза министърът на образованието и науката.

На форума директори, учители и ученици от пет училища представиха добри практики от стартиралата пилотно програма „Стъпки заедно“. Като нов опит за взаимодействие с родителите бе представено провеждането на изнесени родителски срещи. Министър Пенов връчи сертификати на училища за апробиране на програмата за превенция на насилието и тормоза в училище “Стъпки заедно”.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close