Близо 3500 зрелостници с възможност за месечна стипендия

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Близо 3500 зрелостници ще получават месечна стипендия от 100 лв., ако станат студенти в специалности от 12 приоритетни професионални направления.

Право на този бонус имат първите 10% от младежите с най-високи оценки на матурата по български език и литература, т.е. не по-ниски от 5,40. На втория задължителен държавен зрелостен изпит и държавния изпит по професия успехът им трябва да е над средния за страната по съответния предмет.

Същата стипендия ще вземат и студенти, които са в първите 30% на втория държавен зрелостен изпит по математика, по физика и астрономия или по химия и опазване на околната среда. Успехът им на матурата по български език и литература трябва да е равен или по-висок от средния за страната, който тази година е 4,36.

За да получават възнаграждението, учениците трябва да са приети в държавно висше училище в годината на завършване на средното си образование. Другото условие е да следват специалност от професионалните направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „“Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“, както и в специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Стипендията се полага на всички първокурсници, които отговорят на изброените критерии. През следващите години от обучението си студентите трябва да имат минимален успех добър (4.00), за да я получават.

Тези стипендии на студенти от посочените направления се изплащат за трета поредна година. Целта им е да повишат интереса на младите хора към сфери на икономиката, в които не достигат  висококвалифицирани кадри.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close